Q182832

Llista de Concert Pel·lícula : Vota pels teus favorits.

Llista de Concert Pel·lícula   : Vota pels teus favorits.

El concert, de l'italià concerto, té diferents significats però tots deriven del seu ús musical. L'etimologia de la paraula és una mica conflictiva, ja que deriva de l'italià concertare que té el significat d'«afirmar, disputar», però també té un altre significat en el sentit contrari: acceptar, és a dir, estar d'acord.

Del primer significat, «disputa», en deriva la forma musical del concert per a solista o el concerto grosso, en la que dues forces, dos grups instrumentals dialoguen, s'oposen o es posen d'acord, cadascun amb els seus moment de protagonisme.

Del segon significat, han sorgit diferents usos, el més conegut dels quals és el d'un espectacle musical en viu. En el llenguatge popular s'ha integrat el terme i es fa servir en diferents àmbits com un acord entre diverses persones amb vista a un fi comú (per ex., concert econòmic), o en el sentit d'ordre, que tot estigui o vagi de manera organitzada. Per extensió, acordar algun pacte té el sinònim de "concertar un acord".

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.