Q8434

Llista de Education Pel·lícula : Vota pels teus favorits.

Llista de Education Pel·lícula   : Vota pels teus favorits.

L'educació (del llatí educare, "guiar", i educere, "extreure") és el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una persona. L'educació, en el sentit més ampli, és qualsevol acte o l'experiència que té un efecte formatiu en la ment, el caràcter o la capacitat física d'un individu. En un sentit tècnic l'educació és el procés pel qual la societat transmet, de manera deliberada, organitzada i sistemàtica, els seus coneixements acumulats, aptituds i valors a les noves generacions. L'educació formalitzada en les institucions educatives supleix les funcions de formació que la família extensa no pot proveir als seus infants i és una necessitat gairebé ineludible en aquelles societats en què la "família", entesa com el conjunt d'adults que es relacionen estretament amb l'infant, s'ha anat reduint i fins i tot generant models de família monoparental.

El dret a l'educació és un dret humà fonamental inclòs el 1952 en l'article 2 del primer Protocol de la Convenció Europea de Drets Humans. Obliga a tots els països signants a garantir el dret a l'educació. A nivell mundial, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides de 1966 garanteix aquest dret a l'Article 13.

Els mestres, des de les institucions educatives, dirigeixen l'educació dels estudiants. Existeixen diverses matèries, entre les quals destaquen l'aprenentatge de la llengua (lectura i escriptura), matemàtiques, ciències naturals i socials, educació artística, educació musical, tecnologia i educació física. Existeix també l'educació en els camps per als quals es desenvolupen competències professionals específiques. A més de l'educació obligatòria i l'educació reglada hi ha una àmplia gamma d'educació possible en el pla no formal, com per exemple, en museus i biblioteques.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.