Q699

Llista de Fairy Tale Pel·lícula : Vota pels teus favorits.

Llista de Fairy Tale Pel·lícula   : Vota pels teus favorits.

El conte de fades o una rondalla és un tipus de conte tradicional on apareixen elements de màgia, criatures pròpies del folklore i sovint un ensenyament moral. El terme s'usa modernament per parlar d'històries que acaben forçadament bé o on intervé l'element meravellós i la fantasia. Els Germans Grimm són els principals recopiladors de contes de fades.

El seu estudi implica tant a la literatura com a l'antropologia, ja que aquests contes són propers als mites, com va destacar l'estudiós Vladímir Prop. Aquest explica, a més a més, com tots els contes de fades tenen una sèrie d'elements comuns universals que fan que es trobin històries similars en cultures molt allunyades. Aquesta idea va guiar els estudiosos Antti Aarne i Stith Thompson per elaborar el seu catàleg, conegut com a classificació Aarne-Thompson dels contes.

Joseph Campbell afirma que aquestes similituds provenen del fet que en realitat segueixen els esquemes universals de la mitologia, especialment el referit al monomite o camí de l'heroi.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.