Q160738

Llista de Role Playing Game Joc : Vota pels teus favorits.

Llista de Role Playing Game Joc   : Vota pels teus favorits.

Un joc de rol és un joc que es basa en la descripció d'una situació fictícia i on els jugadors poden canviar els esdeveniments de la narració pel fet que controlen les accions conscients d'alguns dels personatges del joc. Normalment es juga entre dues o més persones, una de les quals assumeix el paper de director de joc mentre la resta assumeixen el control d'un personatge. Tot i que es pot deixar a decisió del director les qüestions d'atzar, és usual utilitzar sistemes estadístics per augmentar el realisme o imparcialitat de les decisions preses pels jugadors. Els sistemes més utilitzats són les tirades de daus i les regles preestablertes, si bé és possible utilitzar documentació basada en la realitat o fonts acceptades.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.