Q1445650

Llista de Holiday Grup musical & Músic : Vota pels teus favorits.

Llista de Holiday Grup musical & Músic   : Vota pels teus favorits.

Un dia festiu o dia de festa és un dia que hom no treballa perquuè cal commemorar un esdeveniment o perquè és diumenge. Es distingeixen dels dies naturals o tots els dies del més i dels dies hàbils també anomenat dia de feina, dia feiner, faener o obrer. És in dia oficialment reconegut per al repòs i el lleure excepte per als serveis d'emergència i altres professions amb servei continu. Generalment és un dia fix a la setmana: el diumenge (en països de tradició cristiana), dissabte (tradició jueva) o divendres (tradició musulmana) i es recorda la creació del món, on Déu es descansà després de crear el món. De fet aquest dia es considera en les respectives tradicions com el jorn ideal per anar a la reunió de fidels, per exemple la missa cristiana del diumenge. A l'època romana els dies festius es publicaven en els anomenats fasti.

A part dels descansos setmanals són també dies festius cada país o regió per exemple la diada del patró, de la declaració d'independència, de records de batalles històriques i similars. En aquests dies, ultra permetre de no anar a treballar, es solen organitzar segons el cas festivitats solemnes, desfilades militars, cerimònies religioses o civils, manifestacions, vies catalanes….

Els dies festius són reconeguts dins la legislació laboral com a remunerats. Els empleats que han de treballar (serveis mèdics, turístics, seguretat…) reben una compensació. Hi ha dies festius nacionals, regionals, municipals que es fixen per decret. Cada sector o empresa pot decidir d'atorgar dies de festa suplementaris. No s'ha de confondre els dies festius amb les vacances.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.