Q179448

Llista de Soroll Grup musical & Músic : Vota pels teus favorits.

Llista de Soroll Grup musical & Músic  : Vota pels teus favorits.

En sentit ampli el soroll o fressa són dades sense significat, és a dir, que no s'estan utilitzant per a transmetre un senyal, sinó que són simplement un resultat no desitjat d'altres activitats que se sumen amb els senyals que volem rebre, fet que fa que les dades quedin modificades. Tot i això, a la Teoria de la informació, el soroll és considerat igualment com una mena d'informació, ja que pot contenir dades d'un altre senyal que s'ha sumat al nostre o simplement poden ser petites pertorbacions que contenen una informació sense significat aparent.

Quan parlem de soroll en referència al so, habitualment es defineix com so mancat de significat amb més volum de l'usual. Així, se'n pot dir sorollosa d'una activitat. Fins i tot una conversa -que en principi té significat- pot ser considerada soroll per les persones que no hi estan involucrades. A les hores, s'utilitza l'expressió soroll com a sinònim de contaminació acústica, és a dir, s'està fent referència a un soroll (so), generalment, amb una intensitat alta, que pot inclús perjudicar per a la salut humana. Una malaltia que té veure amb el soroll és la fonofòbia, por al soroll. També té altres efectes per la nostra salut, malalties fisiològiques (en ambients sonors superiors als 100 decibels que poden provocar la pèrdua d'audició), psíquiques (principalment, crear estrès) i sociològiques (alteracions en comunicar-nos, etc.).

Soroll o espectre continu són sons aleatoris que contenen freqüències molt pròximes entre elles. No sempre han de ser desagradables, el so del mar també és un soroll. El soroll pot bloquejar, distorsionar, canviar o bé interferir amb el significat d'un missatge, tant en la comunicació humana com la comunicació entre aparells electrònics. En l’àmbit de les telecomunicacions i dels dispositius electrònics, en general, es considera soroll a totes les pertorbacions elèctriques que interfereixen sobre els senyals transmesos o processats. Aquest soroll també és anomenat com a soroll de Johnson. En qualsevol circuit electrònic existeixen variacions a l'atzar en el curs del senyal, causades pel moviment aleatori dels electrons. El soroll és una pertorbació que pot interferir amb tots els senyals transmesos o processats.


També, d’una forma general el soroll s’associa amb la idea d’un so molest, bé per la seva incoherència, pel seu volum o per totes dues coses a la vegada.

 • El terme soroll en electrònica o telecomunicacions:
  • Soroll blanc: senyal l’espectre del qual és pla a la banda de freqüència.
  • Soroll rosa: utilitzat en música. Consisteix en soroll blanc filtrat per obtenir un perfil espectral concret.
  • Soroll marró: compost principalment per freqüències greus i mitges.
  • Soroll gris
  • Soroll de color
 • El terme soroll en informàtica: de manera general, són dades sense sentit, que es produeixen com un subproducte no desitjat d’altres activitats. En tenim dos tipus:
  • Soroll (comunicació) és la pertorbació que pateix el senyal en el procés comunicatiu. Pot arribar a produir pèrdues d'informació. En el cas de transmissions digitals és possible codificar la informació perquè pugui ser recuperada.
  • Soroll de quantificació: Senyal (també denominat "Error de quantificació"), normalment indesitjable, que resulta del procés de quantificació quan es converteix un senyal analògic en digital i que s’hi afegeix al senyal analògic original per obtenir el senyal quantificat. No sempre es tracta d’un soroll en el sentit estricte: de vegades s’ha d’entendre com una distorsió.
 • A teoria de la informació, en canvi, es considera soroll com a part de la informació.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.