Q188863

Llista de Exili Persona : Vota pels teus favorits.

Llista de Exili Persona   : Vota pels teus favorits.

Exili és el fet d'abandonar, voluntàriament o per la força el territori d'un estat. Generalment obeeix a motivacions polítiques.

En l'antiga Grècia s'anomenava ostracisme i era una pràctica política habitual, en canvi a Roma va evolucionar des de l'era republicana, on es considerava els exiliats com a simples fugitius, degut al fet que en la Roma imperial s'aplicava la deportació (a illes) i la relegació (confinament). Amb motiu de guerres i intoleràncies (sobretot de tipus religiós) s'han anat repetint els exilis al llarg de la història.

Entre altres són molt coneguts i estudiats la diàspora dels jueus d'Europa, dels moriscs d'Espanya, dels hugonots de França, dels puritans anglesos, dels nobles durant la Revolució Francesa i l'exili republicà durant la Guerra Civil espanyola. Quan són els membres d'un govern els qui s'exilien, pot passar que s'organitzin a l'estranger com a govern a l'exili.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.