Q1474197

Llista de Muckraker Persona : Vota pels teus favorits.

Llista de Muckraker Persona   : Vota pels teus favorits.

El terme muckraker ((anglès) muck: fems, brutícia, / rake: rampí, rastell) fa referència als periodistes reformistes que van escriure predominantment a les revistes populars dels Estats Units de principis del segle XX. Es relaciona amb el periodisme d'investigació, el sensacionalisme i el periodisme vigilant ((anglès): "watchdog journalism"). El cas Watergate n'és un exemple d'aquest últim.

El corrent muckraker va sorgir entorn del 1900 i va continuar sent influent fins a la Primera Guerra Mundial. En aquest moment, el moviment, associat amb l'Era Progressista ((anglès): Progressive Era) als Estats Units, va arribar a la seva fi, degut a una combinació de boicots publicitaris, joc brut i patriotisme.

Abans de la Primera Guerra Mundial, el terme "periodista d'investigació" s'utilitzà per referir-se de manera general a un escriptor que investiga i publica informes veraços per realitzar una auditoria o la funció de vigilància. En l'accepció moderna, el terme descriu tant un periodista que escriu en la tradició adversarial o alternativa, o un no-periodista el propòsit del qual en publicar és defensar la reforma i el canvi.

L'origen del terme muckraker fa referència a un personatge del clàssic de John Bunyan Pilgrim's Progress, "l'home del rampí dels fems" ((anglès):"the Man with the Muck-rake") que rebutja la salvació per centrar-se en la immundícia. Es va fer popular després que el president Theodore Roosevelt, va referir-se a aquest personatge en un discurs del 1906, conegut com el discurs "The Man with the Muck Rake".

Aquests escriptors es van centrar en una àmplia gamma de temes, incloent el monopoli del petroli, bestiar, processament i envasat de carn, medicines, treball infantil, la contaminació, higiene dels aliments, el treball assalariat, les condicions de treball a la indústria i l'agricultura, etc. En diversos casos, les revelacions sensacionalistes van portar a la protesta pública, investigacions governamentals i legals, i, en alguns casos, com la manca d'higiene del processament de carn a les envasadores de Chicago denunciat per Upton Sinclair a The Jungle, es van promulgar lleis per fer front als problemes esbombats pels escriptors.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.