Q220501

Llista de Qualitat De Servei Persona : Vota pels teus favorits.

Llista de Qualitat De Servei Persona   : Vota pels teus favorits.

La qualitat de servei (Quality of Service QoS en anglès) és el conjunt d'estàndards i mecanismes que realitza el control de reserves dels recursos de la xarxa, en el camp de les xarxes de commutació per paquets. Aquest control permet assolir una millor qualitat, però el terme no es refereix a la qualitat en si. QdS és la possibilitat d'assignar diferents prioritats a diferents aplicacions, usuaris, fluxos de dades... Les garanties que ofereix QdS són importants si la capacitat de la xarxa és insuficient, especialment per aplicacions en temps real, casos on es necessita un flux de bits constant i hi ha poca tolerància al retard. Una xarxa o protocol que suporti QdS ha d'estar d'acord amb la quantitat de trànsit que generi l'aplicació i reservar capacitat als nodes de la xarxa. Això es pot fer durant l'establiment de sessió, i durant la sessió monitorar paràmetres com la quantitat de dades o retard i, dinàmicament realitzar el control als nodes. Un servei tant-com-puc (best-effort) no suporta QdS. Una alternativa a la complexitat dels mecanismes QdS és proveir de comunicacions d'alta qualitat sobre una xarxa tant-com-puc, de manera que es doni la capacitat suficient com per suportar pics en el trànsit. En el camp de la telefonia, la QdS es va definir a l'estàndard de la Unió Internacional de Telecomunicacions X.902 com “Un conjunt de requisits de qualitat en el comportament col·lectiu d'un o més objectes”. QdS compren requeriments de tots els aspectes de la connexió, com la resposta del servei en temps, les pèrdues, relació senyal a soroll, eco, interrupcions, resposta en freqüència... QdS a vegades s'utilitza com una mesura de qualitat, amb moltes definicions alternatives, més que no pas com la capacitat de reservar recursos. La qualitat de servei a vegades es refereix al nivell de qualitat de servei. Sovint es confon un QdS alt amb aconseguir un servei de bona qualitat, per exemple taxes de bit altes o baixa probabilitat d'error de bit.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.