Q318296

Llista de Segrest Persona : Vota pels teus favorits.

Llista de Segrest Persona   : Vota pels teus favorits.

Segrest té dues significacions.

  1. Un segrest és un delicte consistent a privar una persona il·legalment de la seva llibertat, usualment en retenir-la a un espai per demanar una compensació o obtenir uns diners (rescat). Les úniques persones que poden privar una persona del dret de moviment són els membres de la policia i altres cossos afins amb un ordre judicial. Actualment la majoria de segrestos tenen lloc a Colòmbia i Iraq, tot i que és un delicte present a tot el món.
  2. Un sinònim de confiscació jurídica: quan un reu perd temporàniament o definitivament la lliure disposició de béns seus per què van ser adquirits per una acció criminal o que han de servir de garantia per als eventuals indemnitats a pagar a la fi del procés, quan hi ha un risc que el reu podria fer-se insolvent i doncs incapable de pagar.
 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.