Q664183

Llista de Dret Del Consumidor Programes de Televisió : Vota pels teus favorits.

Llista de Dret Del Consumidor Programes de Televisió   : Vota pels teus favorits.

El dret del consumidor (o dret del consum) és la denominació que es dóna al conjunt de normes emanades dels poders públics destinades a la protecció del consumidor o usuari en el mercat de béns i serveis, atorgant-li i regulant certs drets i obligacions.

En general, es considera consumidor o usuari a tota persona física o jurídica que contracta a títol onerós, per al seu consum final o benefici propi, o del seu grup familiar o social, l'adquisició o locació de béns o la prestació o arrendament de serveis.

El dret del consum no és una branca autònoma del Dret, sinó una disciplina transversal, amb elements que s'enquadren dintre del Dret mercantil, del Dret Civil i uns altres dintre del Dret Administratiu i fins i tot del Dret Processal.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.