Q7889

Llista de Video Game Programes de Televisió : Vota pels teus favorits.

Llista de Video Game Programes de Televisió   : Vota pels teus favorits.

Un videojoc o joc de vídeo és un joc electrònic que es juga en un espai virtual, i on s'interacciona mitjançant un dispositiu electrònic amb una pantalla i una sèrie de perifèrics. Els videojocs són de vegades qualificats com una forma d'art i, per bé que aquest és un tema controvertit i cada dia estan més acceptats com a part de la cultura.

Els sistemes electrònics que s'utilitzen per jugar a videojocs són coneguts popularment com a plataformes i poden anar d'una computadora a un giny especialment creat per a això, com les videoconsoles o les màquines recreatives, passant per telèfons mòbils (smartphones) i altres dispositius electrònics. Respecte al programari, aquests poden ser enregistrats en algun mitjà d'emmagatzemament (com un cartutx, una targeta, un disquet, un CD, etc.) per a ser executats en un aparell específic o descarregats en línia i sense cap suport físic. Els videojocs poden ser per a un jugador o per a diversos jugadors (multiplayers en anglès) i es poden jugar directament a l'ordinador o consola o via internet (videojocs en línia).

La interfície de l'usuari permet de controlar, moure, manipular o fer accions mitjançant un dispositiu dit controlador de joc, que varia amb el disseny i les prestacions en les diverses plataformes. Històricament, els primers videojocs d'ordinador personal utilitzaven per a jugar un teclat d'ordinador. Més endavant van aparèixer les palanques de control que facilitaven moviments més complexos. Alguns videojocs d'ordinador de l'actualitat permeten al jugador l'ús del teclat i el ratolí alhora. Més enllà dels elements visuals comuns que es poden trobar en un videojoc, s'han creat altres dispositius o sistemes perquè el jugador obtingui una millor interacció i informació sensitiva del videojoc. Alguns exemples sobre això són millors dispositius de reproducció del so (altaveus), com també un gran nombre de dispositius externs (p.e., dispositius de vibració).

Els videojocs, a més a més, són un producte que té potencialitat narrativa o de contingut fictici. A causa d'açò s'entén que poden contar històries.

 llegir més...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.